ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
03 เม.ย. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลว. 16 มี.ค. 2563 (4 ราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
0
16 มี.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ผลการสอบและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 มี.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
54
02 มี.ค. 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลว. 1 มี.ค. 2563 (3 ราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
0
01 มี.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากสี่แยกกระทุ่มโพรงถึงวัดสามร้อยยอด ฝั่งตะวันออก (ชุมชนกระทุ่มโพรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
26 ก.พ. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลว. 16 ก.พ. 2563 (2 ราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
0
16 ก.พ. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านไร่เก่า ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ก.พ. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
14 ก.พ. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ด ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25