ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 3 ราย (ลว.16 ตุลาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 ต.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 ต.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 ต.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ต.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ต.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 5 ราย (ลว.16 กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
16 ก.ย. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 6 ราย (ลว.1 กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 ก.ย. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ก.ย. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 ส.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29