ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 ก.ย. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ก.ย. 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 6 ราย (ลว.1 กันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ก.ย. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ส.ค. 2564
5 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ราย (ลว.16 สิงหาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
16 ส.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
15
16 ส.ค. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 3 ราย (ลว.2 สิงหาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 ส.ค. 2564
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 15 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 ก.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าบ่อขยะเทศบาลตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 ก.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
13 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35