ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
06 ม.ค. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลว. 1 ม.ค. 2563 (3 ราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ม.ค. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลว. 16 ธ.ค. 2562 (10 ราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 ธ.ค. 2562
4 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 ธ.ค. 2562
5 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลว. 1 ธ.ค. 2562 (5 ราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 ธ.ค. 2562
6 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 พ.ย. 2562
7 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลว. 16 พ.ย. 2562 (6 ราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
16 พ.ย. 2562
8 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลว. 1 พ.ย. 2562 (16 ราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 พ.ย. 2562
9 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลว. 16 ต.ค. 2562 (8 ราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
16 ต.ค. 2562
10 ประกาศ กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23