ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
23 ม.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-0544 ปข จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
23 ม.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว หมายเลขทะเบียน 81-0560 ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
23 ม.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 5 หน้าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม (ชุมชนตลาดไร่เก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 ม.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ ยางรถยนต์ สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 8157 ปข จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
0
16 ม.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถส่วนกลาง เป็นรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กลพ - 260 ปข (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 ม.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปะยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 0501 ปข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 ม.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
14 ม.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปะยางรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 292 ปข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 ม.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปะยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 6508 ปข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147