ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 ก.ย. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 ก.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนลูกรัง จำนวน 15 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
6
22 ก.ย. 2564
4 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านไร่เก่า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ก.ย. 2564
5 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ก.ย. 2564
6 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ก.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟให้กับรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-1854 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
13 ก.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 ก.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
13 ก.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198| |199| |200| |201| |202| |203| |204| |205| |206| |207| |208| |209| |210| |211| |212| |213| |214| |215| |216| |217