ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เทศบาลตำบลไร่เก่า
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
625
09 ก.ย. 2561
2 สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
620
09 ก.ย. 2561
3 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับเทศบาลตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
618
18 พ.ค. 2561
4 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
649
23 มี.ค. 2560
5 แผ่นพับข้อมูลข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
663
23 มี.ค. 2560
6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คืออะไร ดาวน์โหลดเอกสาร
658
23 มี.ค. 2560
7 สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ มีอะไรบ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
657
23 มี.ค. 2560
8 ข้อมูลข่าวสารของราชการมีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร ดาวน์โหลดเอกสาร
652
23 มี.ค. 2560
9 หลากหลายคำถามหลายคำตอบจาก สขร. ดาวน์โหลดเอกสาร
650
23 มี.ค. 2560
10 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้อะไรกับประชาชนบ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
648
23 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2