ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่องประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล (โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คสล.พร้อมขยายถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 เม.ย. 2560
2 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
26 เม.ย. 2560
3 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
19 เม.ย. 2560
4 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด เรื่องราคากลางโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
19 เม.ย. 2560
5 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการล้อมรั้วสระน้ำกระทุ่มโพรง ชุมชนกระทุ่มโพรง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
31 มี.ค. 2560
6 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คสล. พร้อมขยายถนนคสล.ถนนเทศบาลซอย 2 ตั้งแต่หน้าบ้านนางคำ ถึงแยกทางเข้าบ้าน สท.ธนพล บุญเกิด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
31 มี.ค. 2560
7 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 มี.ค. 2560
8 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหลังบ้าน นางสงบ ชูชื่น ชุมชนสามร้อยยอด ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 มี.ค. 2560
9 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ก.พ. 2560
10 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33