ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
18 เม.ย. 2560
2 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ผลการสอบและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 เม.ย. 2560
3 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
24 มี.ค. 2560
4 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
13 ต.ค. 2559
5 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ไตรมาส 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
13 ต.ค. 2559
6 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 (ไตรมาส 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 ต.ค. 2559
7 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 ต.ค. 2559
8 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 ก.ค. 2559
9 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 ก.ค. 2559
10 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (ไตรมาส 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17