ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลเลียบคลองชลประทาน 30 ซ้าย (ระยะที่ 2 ) ชุมชนตลาดไร่ใหม่
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน