ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน