พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
7
23 มี.ค. 2560
2 แผ่นพับข้อมูลข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
23 มี.ค. 2560
3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คืออะไร ดาวน์โหลดเอกสาร
9
23 มี.ค. 2560
4 สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ มีอะไรบ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
23 มี.ค. 2560
5 ข้อมูลข่าวสารของราชการมีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร ดาวน์โหลดเอกสาร
9
23 มี.ค. 2560
6 หลากหลายคำถามหลายคำตอบจาก สขร. ดาวน์โหลดเอกสาร
8
23 มี.ค. 2560
7 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้อะไรกับประชาชนบ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
23 มี.ค. 2560
8 ตัวอย่างขั้นตอนและการเขียนคำร้อง และสรุป ดาวน์โหลดเอกสาร
8
23 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1